Hợp tác kinh tế và đầu tư

Kiểm tra, rà soát việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp

SGGP
Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương kiểm tra, rà soát các hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh về việc cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ để ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp. 

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu phải kiểm tra, rà soát việc cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn thời kỳ từ tháng 1-2016 đến tháng 9-2018; xử lý, phòng ngừa các sai phạm đối với công tác cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn; ưu tiên rà soát trước dữ liệu mà Tổng cục Thuế đã kết xuất và phân tích trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành gửi cho đơn vị qua đường email. Các chỉ tiêu rủi ro cần phải rà soát gồm: các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn có tổng doanh thu hóa đơn lớn hơn 100 triệu đồng/tháng; cấp bán hóa đơn cho người ở tỉnh khác; người mua hóa đơn một ngày nhiều lần hoặc hơn 5 lần/tháng; người mua hóa đơn không có mã số thuế… Qua đó, các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục sai phạm qua công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp, bán lẻ hóa đơn nhằm đẩy lùi các hành vi vi phạm liên quan đến công tác cấp, bán hóa đơn lẻ.

Tổng cục Thuế cũng đã ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và tăng cường sự giám sát giữa các bộ phận. 

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục