Kinh tế

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng, chuyển 8 vụ việc sang cơ quan điều tra ​

SGGPO
Cơ quan kiểm toán đã chuyển hồ sơ 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp

Chiều 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.

Theo báo cáo, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán từ 168 báo cáo kiểm toán đã phát hành (tính đến thời điểm 31-8-2022, trong đó có 162 báo cáo đã phát hành thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2022 và 6 báo cáo phát hành thuộc năm 2021 chuyển sang), Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 1.141 tỷ đồng, giảm chi NSNN 7.633 tỷ đồng và kiến nghị khác 13.262 tỷ đồng.

Cơ quan này đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 102 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý (trong đó 2 luật, 5 nghị định, 6 thông tư và 89 văn bản khác) không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn.

Về kiểm toán chuyên đề, trong 8 tháng đầu năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành một số cuộc kiểm toán chuyên đề quan trọng như: chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”; chuyên đề “Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021”; chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021”.

Đáng lưu ý, cơ quan này đã chuyển hồ sơ 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, 7 vụ việc qua kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 tại thành phố Hải Phòng, 7 công ty lập dự án để được cấp phép nhưng không tổ chức khai thác mà chuyển cho doanh nghiệp khác khai thác. 1 vụ việc có dấu hiệu trốn thuế của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp – tỉnh Tây Ninh trong việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng xong “Đề án quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán” để phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng dự thảo Đề án và quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Vẫn theo ông Ngô Văn Tuấn, tổng hợp sơ bộ kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 của các đơn vị được kiểm toán đến ngày 31-8-2022, tổng số kiến nghị đã thực hiện 37.924,2 tỷ đồng, đạt 56,3% (cùng kỳ năm trước 49,9%). Đã thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới cơ chế chính sách là 15 văn bản; 24 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện. Kiểm toán nhà nước tiếp tục đôn đốc và kiểm tra số kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2022, ông Tuấn báo cáo.

Đến ngày 31-8-2022, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 724 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát (cùng kỳ năm trước là 160 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan).

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục