Môi trường

Khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm

SGGP
Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng, phát triển các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo đã trở thành yêu cầu cấp thiết và là giải pháp có tầm quan trọng hàng đầu trong việc thực thi chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, hướng đến phát triển nhanh và bền vững. 

Sử dụng các thiết bị hiệu suất cao để tiết kiệm năng lượng

Sử dụng các thiết bị hiệu suất cao để tiết kiệm năng lượng

Theo thống kê của Trung tâm Đo đếm hệ thống điện TPHCM, lượng điện năng tiêu thụ của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức 90,038 triệu kWh, cao hơn 10% so với đỉnh của năm 2018. Điều này cho thấy, thành phố đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong việc ổn định nguồn cung năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thực trạng trên đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng, cũng như phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế để đóng góp vào tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững. Đặc biệt là sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cùng với các giải pháp chuyển đổi thay thế nhiên liệu để đem lại lợi ích kinh tế, giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện môi trường an ninh năng lượng quốc gia. 

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thành phố, nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong những năm gần đây đang có xu hướng tăng cao. Dự báo trong năm 2019, sản lượng điện thương phẩm toàn quốc sẽ đạt 211,95 tỷ kWh; trong đó TPHCM đạt 26 tỷ kWh, chiếm tỷ lệ 12,19%.

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển các loại năng lượng tái tạo đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong việc thực thi chiến lược phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn tới. Không dừng lại ở đó, để phát triển năng lượng xanh, thành phố đã ban hành kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong đó, chú trọng vào các nhiệm vụ chính gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường; phát triển và phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất.

Theo Bộ Công thương, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong những năm qua đã đạt được những thành công nhất định. Trong giai đoạn 2006-2010, toàn quốc đã tiết kiệm được 3,4% tổng mức tiêu thụ năng lượng, tương đương 4,9 triệu tấn dầu quy đổi (TOE); giai đoạn 2011-2015 tiết kiệm được 5,65%, tương đương 11,262 triệu tấn dầu quy đổi. Nhằm tiếp nối các thành quả đã đạt được trong giai đoạn 1 và 2, Chính phủ đã ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 3, được triển khai từ 2019-2030.

Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng, kiện toàn và thực thi mạnh mẽ các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng; thiết lập các cơ chế ưu đãi, khuyến khích, các hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính để thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

VĂN HÀ

Tin cùng chuyên mục