Chính trị

Khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo thực hiện Dự án đường Vành đai 3

SGGPO
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu có cơ chế khuyến khích cán bộ, người đứng đầu các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư năng động, sáng tạo trong việc giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến dự án; cũng như có sự chủ động tìm tòi, áp dụng những sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cho Dự án đường Vành đai 3.

Tin liên quan

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Vành đai 3 trên địa bàn TPHCM.
Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM (gọi tắt dự án đường Vành đai 3) là một trong những dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 57. Theo đó, đến năm 2025, dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác toàn bộ dự án vào năm 2026.
Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo thực hiện Dự án đường Vành đai 3 ảnh 1 Dự án đường Vành đai 3
Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, việc triển khai Dự án đường Vành đai 3 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.
Theo đó, Chị thị 18 nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tính cấp bách của dự án, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án với quyết tâm chính trị cao nhất. Cùng với đó là coi trọng sự đồng thuận xã hội và lợi ích của người dân trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án.
Đồng thời, giao Ban cán sự Đảng UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 105 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết 57 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 3 TPHCM.
Trong đó, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án và Kế hoạch chi tiết triển khai các dự án thành phần trên địa bàn TPHCM; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp các địa phương có tuyến đường đi qua.
Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy dự án thành phố; thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ để rà soát tiến độ, chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc do chủ đầu tư, các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các huyện liên quan kiến nghị.
Chỉ thị 18 nêu rõ, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc bất cứ khâu nào để đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Cùng với đó là chuẩn bị đủ nguồn quỹ đất ở, nhà ở tái định cư tại địa bàn phục vụ cho công tác bồi thường, tái định cư đạt hiệu quả cao nhất.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các đồ án quy hoạch có liên quan đến Dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn để đề xuất cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời phát huy lợi thế, tiềm năng các quỹ đất vùng phụ cận, tạo nguồn thu cho ngân sách.
Cùng với đó, Chỉ thị 18 giao Đảng đoàn HĐND TPHCM lãnh đạo HĐND TPHCM xem xét bảo đảm cân đối bố trí đủ nguồn vốn từ ngân sách TPHCM để triển khai thực hiện dự án. Đồng thời tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo quy định.
Bên cạnh đó, giao Ban Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM lãnh đạo hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể các địa phương liên quan tổ chức phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án.
Tăng cường công tác giảm sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp trong chính sách, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như trong quá trình triển khai thi công dự án để kiến nghị giải quyết. Thường xuyên và kịp thời báo cáo tình hình nhân dân và dư luận xã hội cho Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Giao Bí thư Đảng ủy Công an TPHCM phối hợp với các cơ quan nội chính chỉ đạo tổ chức theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời dự báo, phát hiện, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo chấn chỉnh từ xa, từ sớm những vấn đề có nguy cơ thiếu sót, sai phạm (nếu có) để khắc phục và xử lý các sai phạm theo chức năng, thẩm quyền.
Chỉ thị 18 được quán triệt, phổ biến đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ TPHCM.

Bảo vệ cán bộ tìm tòi, có giải pháp mang lại hiệu quả cho dự án

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ cụ thể hóa Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Việc này để tham mưu, đề xuất các cơ chế khuyến khích cán bộ, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư năng động, sáng tạo trong việc giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến dự án, chủ động tìm tòi, áp dụng những sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cho Dự án đường Vành đai 3.

VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục