Chính trị

Khu vực phòng thủ đạt được những kết quả quan trọng

SGGPO
Chiều 23-8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương Khu vực phòng thủ (KVPT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT chủ trì hội nghị.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT đã tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạch định chủ trương, đường lối, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và các đối sách xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo, vùng trời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, thời gian qua, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã quán triệt, triển khai xây dựng KVPT đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế - xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn ngày càng được củng cố vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng KVPT của các tổ chức và tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội và công an được nâng lên; có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống, không để các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị lợi dụng phân hóa, chia rẽ.

 Khu vực phòng thủ đạt được những kết quả quan trọng  ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT  phát biểu hội nghị - ảnh TRẦN BÌNH
 Hoạt động KVPT 6 tháng cuối 2017 và 2018 có phương hướng mục tiêu chung là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; tiếp tục triển khai Nghị định số 152/2007/NĐ-CP về xây dựng KVPT; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng KVPT trên địa bàn cả nước vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, không bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập chủ  quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11-2017 tại Đà Nẵng. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng cho các đối tượng về kiến thức quốc phòng, an ninh. Ban Chỉ đạo Trung ương về KVPT phải thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong KVPT tại các địa phương; chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, nhất là an ninh mạng thông tin truyền thông... xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục