Môi trường

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: 51% bãi chôn lấp rác không hợp vệ sinh

SGGP
Theo Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT, thống kê năm 2021 cho thấy, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên phát sinh khoảng 8.500 tấn/ngày. 

Toàn khu vực có khoảng 173 cơ sở xử lý/bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, tỷ lệ các công nghệ được áp dụng tại các cơ sở xử lý là: chôn lấp hợp vệ sinh (30%), đốt (10%), sản xuất phân vi sinh (7%), tái chế (2%). 

Các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ lớn (51%) với 102 bãi trên toàn bộ khu vực, chủ yếu là bãi rác hở, đổ lộ thiên (rác đổ đống, để khô đốt và khi đầy thì lấp đất) hoặc bán lộ thiên (đào hố rãnh sâu, đổ rác, để khô đốt và khi đầy thì lấp đất…), do đó không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh môi trường. 

HẠNH AN

Tin cùng chuyên mục