Bút Sài Gòn

Không xài một nửa

SGGP
- Hai hãng bay có thị phần lớn nhất xứ mình đang có tình cảnh khác biệt lớn. Hãng bay giá rẻ tự tin cuối năm nay kinh doanh sẽ có lời trở lại vì du lịch quốc tế phục hồi. Bay nội địa sẽ phụ thuộc vào độ phủ rộng của việc chích vaccine. Còn với hãng bay giá không rẻ tin tức nổi bật nhất là rao bán 11 máy bay phản lực lớn và 6 máy bay cánh quạt!

- Cùng khai thác thị trường tương đồng, cùng bị ảnh hưởng te tua bởi dịch tại sao kết quả kinh doanh của họ lại khác xa nhau?

- Một bên thích ứng nhanh cho nên lập tức tối ưu hóa quy trình quản lý, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhiên liệu. Mặt khác, khi lĩnh vực kinh doanh chính bị đình hoãn, họ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính để cân bằng dòng tiền. Hãng còn lại vẫn quen cà xịch cà đụi, ỷ thế, chậm thích ứng. Họ tin rằng sẽ vẫn luôn có lối thoát lúc ngặt bằng cách la lên cầu cứu!

- Trong kinh doanh, cốt lõi là chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ. Khách hàng còn thương, sẽ còn đường sống. Để khách hàng chê, xa nữa là để mất uy tín thương trường, sẽ tự đẩy mình vào hẻm cụt. Bán tài sản để lấy tiền có thể hiểu được về khía cạnh kinh doanh, nhưng ai cũng thấy liền: Xài hết số tiền bán tài sản, sẽ càng yếu thế. 

- Đã làm ăn minh bạch thì phải xài trọn quy luật thị trường, chứ không xài một nửa!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục