Y tế - Sức khỏe

Không tham mưu ban hành văn bản mang tính “tư duy nhiệm kỳ”

SGGPO

Chiều 6-9, Bộ Y tế đã công bố Chỉ thị 05/CT-BYT về tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành.

Chỉ thị chỉ rõ các đơn vị chức năng không tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có những sơ hở bị lợi dụng gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân, bảo đảm không có "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ" trong tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến, chú trọng ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động của văn bản, nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện văn bản. Bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản; cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, đơn vị trong việc đề xuất và xây dựng văn bản; khắc phục triệt để tình trạng xây dựng và trình văn bản chậm tiến độ.

Không tham mưu ban hành văn bản mang tính “tư duy nhiệm kỳ” ảnh 1 Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Về phía sở y tế tỉnh, Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu chủ động tham mưu, đề xuất HĐND, UBND trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm tính chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, không tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động, kịp thời tham mưu, ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật cần thiết trong lĩnh vực y tế để đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương.
Không tham mưu ban hành văn bản mang tính “tư duy nhiệm kỳ” ảnh 2 Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm các quy định về mua sắm thiết bị y tế

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, cơ chế tự chủ, xã hội hóa, liên doanh, liên kết. Những quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đã đầy đủ, rõ ràng thì phải tổ chức thực hiện khẩn trương, kịp thời, không để tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, nhằm bảo đảm quyền lợi của người bệnh. Trường hợp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục