Chính trị

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

SGGP
Ngày 16-12, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu xem triển lãm ảnh “60 năm một chặng đường vẻ vang công tác đảng ngoài nước”. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu xem triển lãm ảnh “60 năm một chặng đường vẻ vang công tác đảng ngoài nước”. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận thành tích mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đạt được trong những năm qua. Đảng bộ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở ngoài nước. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, phù hợp với đặc thù của công tác đối ngoại, nhất là hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên ngoài nước. Theo đó, công tác đảng ngoài nước là một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống tổ chức của Đảng; phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của Trung ương từ trong nước ra ngoài nước; tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục, tập quán sở tại… “Trong môi trường hoạt động ở ngoài nước, xa cấp trên, ý thức “tự kiểm tra, tự giám sát, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa” của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên rất quan trọng để kịp thời phát hiện từ nội bộ, chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn. Cùng với đó phải tăng cường công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng Bộ Ngoại giao kiên trì vận động những kiều bào còn có định kiến cần củng cố niềm tin, yên tâm hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Qua đó, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của kiều bào; khơi dậy và tập hợp mạnh mẽ tiềm năng, nguồn lực to lớn của cộng đồng, tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng ổn định và phát triển, tiếp tục làm cầu nối vững chắc góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, đồng thời đóng góp trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục