Chính trị

Không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

SGGP
Ngày 11-1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng.

Không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn ảnh 1 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Vi phạm phức tạp, nghiêm trọng

Báo cáo tại hội nghị do đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày tại hội nghị cho biết, năm 2021, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp.

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên (có 55.666 cấp ủy viên), kết luận 371 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 308 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên (tăng 18,1% tổ chức đảng và 15,7% đảng viên so với năm 2020).

Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 63 đảng viên (khiển trách 15, cảnh cáo 20, cách chức 10, khai trừ 18) và 13 tổ chức đảng (khiển trách 1, cảnh cáo 12); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng và nhiều đảng viên.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2021 có nhiều chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

"Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan và khắc phục triệt để, nhất là thu hồi tài sản do vi phạm mà có. Mỗi địa phương, ngành, lĩnh vực cần nghiên cứu, lựa chọn một vài vụ việc điển hình để tập trung chỉ đạo thực hiện làm rõ" -Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Về nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên có diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “bệnh thành tích”, “lạm quyền”, “lộng quyền”, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng còn nghiêm trọng. Để nâng cao bản lĩnh, uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước, Đảng tiếp tục đẩy mạnh và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên mức độ cao hơn, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị; phòng chống tham nhũng gắn liền với chống tiêu cực; ngăn chặn, đầy lùi gắn liền với kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trước hết phải tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị; giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”…

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, cần tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cá bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực… 

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục