Bút Sài Gòn

Không ăn xổi

Ở Vờ Lích có chuyện mắc cười. Trọng tài biên căng cờ việt vị sai, khiến một câu lạc bộ chịu bàn thua tức tưởi. Trọng tài biện bạch rằng do trời mưa nên nhìn không rõ! Ủa, nếu không dòm thấy mắc gì phải thổi còi?

Nạn còi méo của trọng tài xứ mình đã nhiều mùa giải không gỡ được. Ban trọng tài thường bênh nhau chằm chặp, nên mới có chuyện “sáng đúng chiều sai, đến mai lại đúng”! Mà người cầm còi không công minh, sẽ ảnh hưởng xấu đến nền bóng đá.

Khái quát vậy có nặng không?

Dòm qua bóng đá Thái Lan, sẽ thấy mình còn phải học họ dài dài. Các câu lạc bộ ở bển ngoài tài trợ chính, còn kiếm được rất nhiều nhà tài trợ phụ. Kiếm được nhiều tiền, nên câu lạc bộ Thái sống khỏe. Còn ở mình, câu lạc bộ vẫn chỉ sống nhờ tiền của một ông chủ. Ông chủ giận hờn, hoặc hết tiền mua sữa, là đội banh lặc lè ngay. 

Đội tuyển đá banh nam quốc gia mình gần đây lấn lướt người Thái, tại sao tiền tài trợ cho Vờ Lích lẫn câu lạc bộ vẫn hẻo?

Những người am hiểu cho rằng, nguyên nhân khó kiếm tài trợ là do cách làm bóng đá. Tầm nhìn ngắn, tiêu cực dài dài khiến nhà tài trợ ớn. Trọng tài thổi còi vì lợi riêng sẽ làm méo nhiều thứ hơn chứ không chỉ là kết quả một trận banh.

Rốt cục vẫn là xây nền cho chắc. Muốn căn cơ thì phải đồng lòng không ăn xổi.                                                        

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục