Văn hóa - Giải trí

Khởi động đăng ký hồ sơ đề cử “Chương trình Ký ức thế giới“

SGGP
UNESCO vừa đưa ra thông báo khởi động việc đăng ký hồ sơ đưa vào Danh sách Di sản tư liệu thế giới của Chương trình Ký ức thế giới năm 2022-2023. Hồ sơ đăng ký sẽ được công bố trên website của Chương trình Ký ức thế giới vào ngày 30-7 và các hồ sơ đăng ký phải gửi đến trước ngày 30-11-2021.

Khởi đầu từ năm 1997, Chương trình Ký ức thế giới đã từng bước xây dựng một danh sách các di sản tư liệu mang ý nghĩa và tầm vóc thế giới. Cùng với các hình thức đăng ký truyền thống (gửi bằng thư điện tử và bản in), năm nay, các hồ sơ có thể gửi các biểu mẫu trên một nền tảng phần mềm trực tuyến bắt đầu từ ngày 30-7.

Mỗi quốc gia được đề cử giới hạn 2 hồ sơ, không bao gồm các đề cử đa quốc gia. Các hồ sơ đề cử được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí, bao gồm: tính xác thực, tính toàn vẹn và ý nghĩa thế giới; đồng thời, kèm theo đó cần nêu rõ tác động và tầm quan trọng của di sản tư liệu đối với ký ức thế giới.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục