Bút Sài Gòn

Khỏe lên

SGGP

- Có mấy doanh nghiệp nước ngoài lớn trong lĩnh vực khách sạn bình dân mới đổ vốn vô xứ mình. Nhưng kiểu kinh doanh của họ không phải là xây dựng khách sạn, mà liên kết với các khách sạn nhỏ lẻ có sẵn, hỗ trợ sửa chữa, thay mới trang thiết bị, nâng cấp công nghệ lẫn tiện nghi rồi trưng biển dưới tên họ.

- Tức là mần ăn kiểu taxi công nghệ, hình thành hệ thống kinh doanh trên phương tiện sẵn có. Tốc độ lan tỏa của cách kinh doanh này sẽ rất nhanh, do tận dụng thế mạnh tại chỗ. Hiệu quả kinh doanh sẽ tăng nhanh, do cùng có một nền tảng quản trị, quản lý rủi ro.

- Thế mạnh đáng kể nhất chính là đáp ứng được nhanh chóng nhu cầu của người tiêu dùng. Chất lượng dịch vụ tốt sẽ là lời bảo chứng cho thương hiệu. Nhưng họ xuất hiện, cũng sẽ mệt cho nhiều doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Bỗng dưng xuất hiện đối thủ mạnh, sẽ phải cạnh tranh xì khói. 

- Cũng tốt mà. Được chạy đua với người mạnh, chuẩn mực cao, thị trường càng mau lớn. Không chỉ doanh nghiệp, mà cả cơ quan quản lý cũng phải thích ứng. Cuộc sống thay đổi, phát triển rất nhanh, quản lý lèng èng sẽ tèo. 

- Người tiêu dùng được lợi, thị trường lành mạnh hơn, nhà quản lý thích ứng, được vậy thì ngon lành cành đào. Mỗi ngày lại có thêm thách thức mới để vượt qua, sẽ càng tiến bộ. Bồi bổ, thêm sức rồi ráng rèn luyện chân cẳng, sẽ càng khoẻ lên.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục