Xã hội

Khiển trách nguyên Giám đốc Công ty Thoát nước TPHCM vì không theo quy chế tặng, nhận quà

SGGPO
Chiều 30-12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thông báo kết quả xử lý trách nhiệm các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo của các tổng công ty, công ty của TPHCM có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Quyết định xử lý dựa trên kết luận của Thanh tra TP và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về xem xét trách nhiệm người quản lý doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Thái. Ảnh: Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.

Ông Nguyễn Quốc Thái. Ảnh: Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.

Cụ thể, tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, Thanh tra TP xác định các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc nhượng bán tài sản cố định trên đất bằng hình thức bán chỉ định mà không đấu giá là không đúng quy định.

Cùng với đó là việc thực hiện không đúng quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Thái, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, Bí thư Đảng ủy Công ty, nguyên thành viên HĐTV, nguyên Giám đốc Công ty (từ tháng 10-2013 đến tháng 10-2018).

Tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco), các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo Sawaco có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong đầu tư một số dự án cấp nước; các dự án sử dụng vốn vay còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đưa dự án vào khai thác, sử dụng, phát sinh lãi.

Ngoài ra, công tác quản lý hàng tồn kho chưa được quan tâm, bảo quản đúng công năng; việc thu hồi công nợ còn chậm; việc cử nhân sự đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài chưa chặt chẽ.

Khiển trách nguyên Giám đốc Công ty Thoát nước TPHCM vì không theo quy chế tặng, nhận quà ảnh 1 Một số dự án cấp nước thực hiện chậm tiến độ, làm phát sinh lãi. Ảnh: Sawaco

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên thành viên không chuyên trách HĐTV, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Sawaco (từ tháng 11-2014 đến 31-12-2017).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Sawaco cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Bảo, thành viên HĐQT (đại diện vốn của Sawaco), Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Lộc, Trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Kết luận của Thanh tra TP cũng xác định các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP có thiếu sót, khuyết điểm trong theo dõi, quản lý công nợ và trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi; trong việc khai thác nước ngầm, nước mặt và trong việc thực hiện gói thầu số 1 “Xây dựng hồ điều tiết và giai đoạn 1 của tuyến kênh chính” dự án cải tạo kênh Ba Bò.

Khiển trách nguyên Giám đốc Công ty Thoát nước TPHCM vì không theo quy chế tặng, nhận quà ảnh 2 Dự án kênh Ba Bò thi công kéo dài.
Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Đam, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, thành viên HĐTV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.

Ngoài ra, Thanh tra TP kết luận các cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo Trung tâm điều hành chống ngập nước TP có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tư vấn thiết kế và tổ chức thực hiện thi công tại một số dự án.

Khiển trách nguyên Giám đốc Công ty Thoát nước TPHCM vì không theo quy chế tặng, nhận quà ảnh 3 Ông Nguyễn Ngọc Công, nguyên Giám đốc Trung tâm Chống ngập nước TP bị khiển trách.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Công, nguyên Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Giám đốc Trung tâm Chống ngập nước TP; ông Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 1547 (thuộc Trung tâm Chống ngập nước TP) và ông Đinh Thanh Nghị, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 1547.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục