Chuyện đó đây

Khí thải CO2 tăng kỷ lục

SGGP
Khí thải carbon dioxide (CO2), khí gây hiệu ứng nhà kính số 1 dẫn đến sự nóng lên toàn cầu do con người tạo ra, đã đạt đến kỷ lục mới. 

Khí thải CO2 tăng kỷ lục

Mức khí CO2 trong khí quyển, được đo bằng các công cụ trên đỉnh Đài quan sát Mauna Loa của Hawaii đạt 410 phần triệu (ppm) trong tháng 4.
Đây là nồng độ cao nhất của khí này từng được ghi nhận tại đài quan sát, nơi mà các phép đo trực tiếp đã diễn ra trong hơn 60 năm.
Với tốc độ gần đây, dự báo nồng độ khí CO2 sẽ đạt 450ppm chỉ trong 16 năm nữa, và 500ppm 20 năm sau đó. Trước cuộc cách mạng công nghiệp, các mức CO2 dao động tự nhiên trong nhiều ngàn năm nhưng chưa bao giờ vượt quá 300 ppm tại bất kỳ thời điểm nào trong 800.000 năm qua.

GIA BẢO

Tin cùng chuyên mục