Chính trị

Khen thưởng phải đúng người đúng việc

SGGP
Chiều 12-12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra, giám sát công tác thi đua - khen thưởng tại TPHCM.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Công Hùng cho biết, các phong trào thi đua ở TPHCM luôn chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong khen thưởng, từ năm 2018 đến nay có 344 cá nhân và tập thể được khen thưởng cấp nhà nước; gần 15.300 tập thể và hơn 18.700 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố. Ngoài ra, TPHCM luôn chú trọng công tác khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, phong trào thi đua ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu đánh giá cao các phong trào thi đua - khen thưởng ở TPHCM luôn đổi mới, có nhiều phong trào, điển hình nhân tố mới, khơi dậy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, phong trào giảm nghèo bền vững có nhiều mô hình hay, tác động thay đổi cuộc sống nhiều hộ nghèo và có tính lan tỏa cả nước. Đoàn kiểm tra sẽ đúc kết kinh nghiệm từ TPHCM để có nhiều mô hình mới, cách làm hay nhân rộng trong cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị TPHCM khen thưởng những nơi tinh gọn bộ máy song vẫn đảm bảo được công việc; quan tâm khen thưởng khối kinh tế tư nhân, quần chúng nhân dân; công tác thi đua - khen thưởng phải công khai, minh bạch, nghiêm túc, khen đúng người đúng việc.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục