Chính trị

Khát vọng vươn lên là một cách đóng góp cho sự hùng cường của đất nước

SGGP
Ngày 28-1, bên lề Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đã trả lời về một số vấn đề cấp thiết của thanh niên hiện nay.

Phóng viên: Những vấn đề gì đồng chí thấy tâm đắc trong văn kiện Đại hội XIII dưới góc nhìn của thanh niên? 

- Đồng chí NGUYỄN ANH TUẤN: Tôi thấy có 3 điểm hết sức tâm đắc. Thứ nhất, là văn kiện đã khái quát được mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 của đất nước. Đây là một cách nhìn rất xa; để từ mục tiêu, khát vọng ấy chúng ta đề ra được lộ trình, giải pháp cụ thể, xây dựng một Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Trong khát vọng, mục tiêu ấy có trách nhiệm rất lớn của thế hệ hôm nay cũng như thế hệ trẻ sau 10-15 năm nữa. 

Khát vọng vươn lên là một cách đóng góp cho sự hùng cường của đất nước ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn
Điều thứ hai là văn kiện Đại hội XIII đã đưa vào câu: “... dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước”. Đây là quan điểm tuy không mới của Đảng nhưng lần đầu được đưa vào văn kiện đại hội. Chúng ta đang đặt ra mục tiêu đến năm 2030 và 2045, trẻ em hôm nay - những thanh niên của năm 2030, những trung niên của năm 2045 - sẽ là những người cụ thể hóa và hiện thực hóa mục tiêu 2030 và khát vọng 2045. Chính vì vậy, chăm lo cho trẻ em từ hôm nay cũng chính là chăm lo cho nguồn lực tương lai của đất nước. Để các bạn thực sự vững vàng về kiến thức, kỹ năng về nhận thức, nhất là có khát vọng và ý chí vươn lên để tham gia một cách có trách nhiệm và hiệu quả vào quá trình thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII cũng như các đại hội tiếp sau. 


Điểm thứ ba là Trung ương tiếp tục đặt ra 3 điểm đột phá, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đây sẽ là động lực hết sức quan trọng để phát huy giá trị của dân tộc, phát huy truyền thống của dân tộc, giá trị con người Việt Nam đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước. Khi chúng ta đặt văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội thì chúng ta sẽ có điều kiện phát huy và khơi dậy một cách đầy đủ nhất những giá trị to lớn của dân tộc Việt Nam.

Đến giai đoạn 2030 - 2045, theo đồng chí, thanh niên Việt Nam sẽ có những phẩm chất, đức tính nào mới so với hiện nay?

- Đất nước dù có thay đổi thế nào thì thanh niên Việt Nam vẫn là con người Việt Nam. Phẩm chất và yếu tố đầu tiên phải là yêu nước, yêu chế độ chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó các bạn phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, kể cả khi đất nước hùng cường càng phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để giữ vững được vị thế và uy tín. Nếu dừng lại chúng ta sẽ bị tụt hậu. Thanh niên phải có bản lĩnh vững vàng trong bối cảnh khó khăn của quá trình hội nhập. Khi chúng ta có sự hòa trộn, va đập với các nền văn hóa khác nhau nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam; đồng thời hấp thu được tinh hoa của thế giới để xây dựng con người Việt Nam hoàn thiện hơn. Trở thành công dân toàn cầu nhưng vẫn mang bản sắc rất riêng của dân tộc Việt Nam. 

Cùng với đó, tôi cho rằng, thanh niên cần phải sống có trách nhiệm, nhân hậu và yêu thương cộng đồng, xã hội của mình. Khi mình không có trách nhiệm với bản thân, không có trách nhiệm với người thân, với đồng bào, Tổ quốc thì chắc chắn không thể có trách nhiệm với thế giới để giữ vững vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Trung ương Đoàn sẽ có những kế hoạch hoặc những hành động cụ thể gì để khơi dậy khát vọng, ý chí làm giàu, xây dựng đất nước trong thế hệ thanh niên?

- Chúng tôi cho rằng, để đất nước phát triển cường thịnh không thể thiếu những thế hệ doanh nhân có tầm, có tâm, có khát vọng vươn lên ở tầm khu vực và thế giới. Chính vì vậy, Trung ương Đoàn ngay từ rất sớm đã xây dựng chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với 5 nhóm giải pháp để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới nhằm góp phần xây dựng một đội ngũ doanh nhân tương lai vươn tầm khu vực và thế giới.

Các giải pháp được đặt ra gồm: Tập trung cổ vũ, tuyên truyền, động viên để khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam, đặc biệt là khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp thông qua những gương doanh nhân trẻ tiêu biểu thành đạt; Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng để trang bị cho các bạn thanh niên có mong muốn khởi nghiệp những kiến thức, kỹ năng, phương pháp khởi nghiệp một cách đầy đủ; Hình thành các thiết chế, các mạng lưới như trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở các địa phương để thực hiện việc tư vấn một cách kịp thời, thường xuyên cho các bạn thanh niên khởi nghiệp; Hỗ trợ cụ thể về vốn thông qua Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ về mặt bằng thông qua các không gian làm việc dùng chung, cơ chế kết nối với các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn; Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến trong hoạt động khởi nghiệp theo từng chặng thông qua các giải thưởng dành cho doanh nhân trẻ. Điều này có tác dụng lan tỏa đến các đối tượng thanh niên khác, giúp các bạn thấy trở thành những doanh nhân trẻ có tài năng, có khát vọng vươn lên là một cách đóng góp cho sự hùng cường của đất nước. 

PHAN THẢO - TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục