Chính trị

Khảo sát việc thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

SGGPO
Năm 2022, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ tổ chức khảo sát việc thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; việc bảo đảm chất lượng giáo dục (tập trung vào lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp); việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em...

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Thông tin tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (Ủy ban) cho biết, trong năm 2022, Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp với Ban soạn thảo và cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba.

Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ tổ chức giám sát tổng hợp việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực Ủy ban phụ trách tại khu vực Bắc Trung bộ (tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An). Trong công tác giám sát, sẽ tổ chức giám sát chuyên đề với 4 nội dung: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng internet”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề cho thanh niên”.

Đồng thời, Ủy ban sẽ tổ chức khảo sát việc thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; việc bảo đảm chất lượng giáo dục (tập trung vào lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp); việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em...

Nhìn lại năm 2021, theo báo cáo tổng kết của Ủy ban, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng Ủy ban đã chủ động, trách nhiệm và linh hoạt trong phương thức triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực Ủy ban phụ trách tại hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang.

Ủy ban cũng đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về du lịch, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động du lịch, đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục khó khăn, đề xuất kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng internet.

Đặc biệt, có 2 hội thảo thường niên được tổ chức thành công là hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” được tổ chức tại Nghệ An với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và hơn 300 đại biểu. Hội thảo Giáo dục Việt Nam “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” tổ chức tại Hà Nội cũng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hơn 300 đại biểu.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục