Văn hóa - Giải trí

Khảo sát về tình hình bảo tồn di sản trên địa bàn thành phố

SGGP
Sáng 26-8, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM do đồng chí Tăng Hữu Phong, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND quận 3 về việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về kết quả giám sát bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố. 

Trên địa bàn quận 3 hiện có 12 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 3 di tích lịch sử quốc gia, 1 di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, 8 di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp thành phố. Ngoài ra, quận 3 còn 8 công trình được đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trong thời gian qua, quận 3 đã quán triệt và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết 52. Tuy nhiên, việc vận động các tổ chức cá nhân tại các công trình, địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016-2020 lập hồ sơ xếp hạng di tích còn gặp khó khăn, chưa có sự đồng thuận (5/8 công trình, địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích).

Ngoài ra, có 2 di tích kiến trúc nghệ thuật gồm: Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ và Đình Xuân Hòa đã xuống cấp do thời gian và môi trường khí hậu nhưng chưa được tu bổ kịp thời, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 

Buổi chiều cùng ngày, đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với UBND quận 5, địa phương đang có số lượng di tích nhiều nhất hiện nay của thành phố với 19 di tích được công nhận, trong đó có 11 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp thành phố. Ngoài ra, quận cũng đang có 8 công trình, địa điểm chờ xếp hạng cùng nhiều di tích đang trong quá trình rà soát.

Tại buổi làm việc với đoàn khảo sát, đại diện lãnh đạo quận 5 cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 52 đã được UBND quận 5 thực hiện, kịp thời chỉ đạo các phòng ban thuộc quận và 15 phường, các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện đồng bộ. Mặc dù vậy, việc vận động các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý các công trình, địa điểm nằm trong Quyết định 923/QĐ-UBND của UBND TPHCM về lập hồ sơ xếp hạng di tích còn gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh việc đánh giá tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết 52 trên địa bàn thành phố, qua các buổi làm việc với quận 3 và quận 5, đoàn khảo sát còn tiếp thu những thuận lợi, khó khăn, bất cập và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó có cơ sở đề xuất điều chỉnh, giúp việc thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

HỒ SƠN

Tin cùng chuyên mục