Văn hóa - Giải trí

Khẳng định vai trò của Ngô Quyền trong trung hưng đất nước

SGGPO
Ngày 1-10, nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội phối hợp với Hội khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo "Ngô Quyền - Vị tổ trung hưng đất nước"...

Hội thảo nhằm khẳng định các nguồn tư liệu thư tịch liên quan đến Ngô Quyền nói chung và giai đoạn Ngô Quyền định đô và xưng vương ở Cổ Loa nói riêng. Qua đó làm rõ vai trò, vị trí của người Anh hùng Ngô Quyền trong công cuộc giải phóng dân tộc, đưa ra những cơ sở khoa học phục vụ dự án xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Khẳng định vai trò của Ngô Quyền trong trung hưng đất nước ảnh 1 Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, phá tan mưu đồ "đồng hóa" của chủ nghĩa Đại Hán tộc, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - Kỷ nguyên phát triển của quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ, trên đất nước Việt Nam. Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử cũng là cơ sở để mùa Xuân năm 939, Ngô Quyền tiến lên xây dựng một chính quyền hoàn toàn độc lập. Ông xưng Vương hiệu, định đô ở Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương vương và trị vì từ năm 939 đến năm 944.

Trong khi đó, phát biểu đề dẫn, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định hội thảo khoa học "Ngô Quyền - Vị tổ trung hưng đất nước" một lần nữa khẳng định rõ các nguồn tư liệu, thư tịch liên quan đến Ngô Quyền nói chung và giai đoạn Ngô Quyền định đô và xưng Vương ở Cổ Loa nói riêng; khẳng định những đóng góp to lớn của Ngô Quyền trong việc xây dựng triều Ngô trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Khẳng định vai trò của Ngô Quyền trong trung hưng đất nước ảnh 2 Hội thảo khoa học "Ngô Quyền - Vị tổ trung hưng đất nước"

Với hơn 20 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, qua hội thảo đã thể hiện một số nội dung cơ bản về hoàn cảnh lịch sử đầu thế kỷ X, quê hương, gia đình và thân thế Ngô Quyền. Đa số các nhà khoa học đều nhất trí Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) là quê hương của Ngô Quyền. Về chiến thắng Bạch Đằng năm 938, các bài tham luận đánh giá đây là trận chiến lẫy lừng và khẳng định ý nghĩa to lớn của chiến thắng này, đã kết thúc hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc Việt Nam.

Riêng về triều Ngô và kinh đô Cổ Loa, các tác giả đề cập đến sự kiện Ngô Quyền xưng vương, đặt trăm quan, định ra triều nghi phẩm phục, đóng đô ở Cổ Loa với ý nghĩa phục hồi lại quốc thống. Ông là người tạo ra những bước tiến bản lề cho xã hội Việt Nam thế kỷ X, có những đóng góp to lớn vào tiến trình lịch sử dân tộc. Về sự nghiệp trung hưng đất nước của Ngô Quyền, các bài viết khẳng định sự nghiệp dựng nước, xưng vương, định đô ở Cổ Loa vào mùa Xuân năm 939 của Ngô Quyền là tiếp nối truyền thống Hùng Vương - An Dương Vương.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục