Chính trị

Khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng

SGGP
92 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tiến những bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam gọi Đảng với sự yêu mến và thân thương nhất là: Đảng ta.

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng đã tuyên bố trong Chính cương đầu tiên của mình: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

Khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng ảnh 1 Quang cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: VIẾT CHUNG
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng nền ngoại giao “đa phương hóa, đa dạng hóa” đủ sức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước.

Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây, cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô, Việt Nam không những đứng vững mà còn phát triển. Chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và tiến bước vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý 3-2021, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, nhưng GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước. Dù thấp hơn mức tăng trưởng 2,91% của năm 2020, nhưng đây là nỗ lực lớn của nước ta trong việc vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì sản xuất, kinh doanh.

Trên tinh thần quyết tâm xây dựng một bộ máy Chính phủ có hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam nỗ lực cải cách với những thành tựu đã đạt được đáng ghi nhận, trong đó rất ấn tượng trên một số lĩnh vực.

Một là, hệ thống thông tin, trên nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến, được hoàn thiện rất cơ bản và áp dụng vận hành trên hệ thống của Chính phủ đến các địa phương đã thực sự nâng cao khả năng kiểm soát và quản lý điều hành đất nước. Các hoạt động cải cách thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công qua công nghệ thông tin; các phiên họp chỉ đạo điều hành trực tuyến, công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đôn đốc, động viên trong phòng chống dịch… thực sự rất ấn tượng, nhất là sự thay đổi nhanh chóng theo hướng hiện đại, tốn ít kinh phí, hiệu quả cao, giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Lộ trình chuyển đổi số tại Việt Nam đã được khởi động từ nhiều năm trước và đại dịch Covid-19 đã đẩy nhanh quá trình này. Việc khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn, là bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng.

Hai là, về ngoại giao vaccine - một thắng lợi mới của ngoại giao Việt Nam trong việc quyết liệt vận động nhiều quốc gia trên thế giới để có được vaccine tiêm chủng miễn phí cho nhân dân, đưa Việt Nam từ “vùng trũng” vaccine trở thành một trong số ít nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao nhất thế giới. 

Ba là, trong một thời gian tương đối ngắn, chúng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật theo hình thức rút gọn để kịp thời phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực phòng chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội; phục hồi sản xuất kinh doanh để tiếp tục phát triển kinh tế. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt hơn 668 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế…

Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 92 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân ta. Vì vậy, dân tộc ta, nhân dân cả nước ta thường gọi Đảng Cộng sản Việt Nam với tên gọi trìu mến, thân thương nhất từ khi có Đảng: Đảng ta.

PGS-TS VŨ QUANG VINH, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục