Giáo dục

Khẩn trương thành lập Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng

SGGP
Bộ GD-ĐT vừa công bố báo cáo kết quả làm việc của đoàn công tác liên ngành về việc thành lập hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng.

Báo cáo nêu rõ, từ tháng 4 đến tháng 9-2020, việc thành lập hội đồng trường chưa được triển khai, nguyên nhân chính cũng xuất phát từ những bất ổn liên quan tới các nhân sự chủ chốt của trường và căn cứ pháp lý khi hội đồng trường nhiệm kỳ cũ không còn hoạt động.

Tháng 8-2020, sau khi có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh (cựu hiệu trưởng), Tổng LĐLĐ Việt Nam mới có quyết định giao cho ông Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động nhà trường, là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của trường; được thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng.

Từ thực tế trên, Bộ GD-ĐT đã kiến nghị hướng giải quyết. Theo đó, tập thể lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẩn trương thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường, trong đó để khuyết một số vị trí thành viên đương nhiên. Nếu chưa có nhân sự đáp ứng ngay tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh chủ tịch hội đồng trường thì chỉ thực hiện giới thiệu và bầu các thành viên hội đồng trường và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận hội đồng trường; chưa tiến hành thủ tục giới thiệu và bầu chủ tịch hội đồng trường.

Sau khi thành lập, hội đồng trường thống nhất với tập thể lãnh đạo quy trình giới thiệu nhân sự và quyết nghị giao một người phù hợp đảm nhiệm vị trí quyền hiệu trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ. Khi có nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn hiệu trưởng, có thể thực hiện quy trình nhân sự hiệu trưởng và bổ sung thành phần đương nhiên trong hội đồng trường.

Khi có nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chủ tịch hội đồng trường thì thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung, kiện toàn hội đồng trường; tiến hành bầu chủ tịch hội đồng trường và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Đảng ủy trường xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về việc xem xét các tiêu chuẩn, vận dụng giải quyết cho phù hợp đặc điểm thực tế của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục