Chính trị

Khẩn trương phân bổ hết 542.753 tỷ đồng ​

SGGPO
Tiếp tục chương trình nghị sự phiên làm việc sáng 19-1, UBTVQH cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương

Theo Báo cáo của Chính phủ về vấn đề này do Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương thừa ủy quyền trình bày, thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện phân bổ chi tiết vốn đầu tư công trung hạn, tuân thủ đúng các nguyên tắc, tiêu chí của nghị quyết, các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

“Trong tổng số vốn ngân sách trung ương (NSTW) 1.090.014,445 tỷ đồng Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29/2021/QH15, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 chi tiết cho cho 4.587 nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn là 824.760,583 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% số vốn Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đến nay 52/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương đã thực hiện thông báo hoặc giao chi tiết đến từng dự án, từng đơn vị thực hiện”, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho biết.

Khẩn trương phân bổ hết 542.753 tỷ đồng  ​ ảnh 1 Toàn cảnh phiên họp thứ 7 của UBTVQH

Vẫn theo lãnh đạo Bộ KH-ĐT, tổng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch là 639.061,016 tỷ đồng. Trong đó, 242.075,461 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 565 dự án khởi công mới của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; 296.985,555 tỷ đồng vốn NSNN chưa phân bổ chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và 100.000 tỷ đồng vốn NSTW bố trí cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ đã rà soát và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 340 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng số vốn là 8.208,361 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ để thực hiện 42 dự án chuyển tiếp, khởi công mới thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; 7 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP. Điều chỉnh giảm 387,31 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 và 53,07 tỷ đồng vốn đối ứng của 1 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao để điều chỉnh tăng tương ứng cho 1 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ GTVT.

Đồng thời, điều chỉnh kế hoạch giảm 725,475 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NSTW trong nước giai đoạn 2021-2025 của 13 dự án của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và 3 địa phương (Hà Giang, Sơn La, Cà Mau) đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để điều chỉnh tăng 709,715 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho 11 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Chính phủ cũng đề nghị được giao tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để phân bổ hết số vốn còn lại với tổng số vốn là 542.753,07 tỷ đồng để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định. 

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục