Quy hoạch

Khẩn trương hoàn thành khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh

SGGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ TN-MT, Bộ KH-ĐT về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. 

Công điện nêu rõ, để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời kỳ 2021-2030, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục các mâu thuẫn chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương, Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trong đó sớm hoàn thành việc xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh gửi lấy ý kiến Bộ TN-MT trước khi tích hợp quy hoạch theo quy định.

Chính phủ sẽ trình quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) vào tháng 10-2021 để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia và chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt. Yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh về Bộ TN-MT trước ngày 15-9. 

Đối với Bộ trưởng Bộ TN-MT, cho ý kiến một lần đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đầy đủ hồ sơ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước ngày 15-9, trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất quốc gia, có trách nhiệm dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho các địa phương đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục