Chính trị

Khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai

SGGP
Ngày 30-8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW (về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại) đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới một số điểm cầu tại các ban, bộ, ngành, địa phương. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại Hội nghị góp ý dự thảo 
báo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 30-8 . Ảnh: VIẾT CHUNG
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy vậy, quá trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, Ban Bí thư đã thành lập ban chỉ đạo để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh cho biết, công tác tổng kết đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; nghiên cứu, chắt lọc, tổng hợp nội dung tổng kết ở các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; lấy ý kiến của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai; nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới; tham vấn các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế có uy tín...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy đã khẳng định và làm rõ hơn nội hàm của sở hữu toàn dân về đất đai, nội hàm của Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai; làm rõ thêm những nội dung để bảo đảm sở hữu toàn dân có thể vận hành hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến đề cập đến một số vấn đề hiện đang còn có những băn khoăn, ý kiến khác nhau liên quan đến quản lý và sử dụng đất; về quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Việc tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực để từ đó đề xuất những quan điểm, định hướng mới, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ban chỉ đạo, tổ biên tập nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa những đề xuất, kiến nghị được đưa ra, nhất là về những vấn đề còn có ý kiến băn khoăn và khác nhau; hoàn thiện báo cáo tổng kết để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, mọi người dân. Do vậy, ban chỉ đạo, tổ biên tập phải tìm ra được nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc, nhất là nguyên nhân chủ quan; lựa chọn những vấn đề quan trọng nhất, chính yếu nhất, thiết thực nhất, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất; giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1443/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà. Bộ TN-MT là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục