Văn hóa - Giải trí

Khai mạc triển lãm “Văn hóa soi đường quốc dân đi“

SGGPO

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, hoạt động chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc. 

Đến dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, cùng đại diện các ban, bộ, ngành.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Bác Hồ khẳng định: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo, phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật cũng như công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng toàn bộ sáng tạo phát minh đó là văn hóa". Và cách đây 75 năm về trước, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác tiếp tục khẳng định “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Khai mạc triển lãm 'Văn hóa soi đường quốc dân đi' ảnh 1 Triển lãm là hoạt động chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức vào 24-11-2021. Ảnh: VIẾT CHUNG
Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và để triển khai, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Trong thời gian qua, được sự đồng ý của Ban Bí thư, ban chỉ đạo tổ chức hội nghị đã chỉ đạo Bộ VH-TT-DL tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Trong đó xác định, triển lãm văn hóa nghệ thuật là một trong những nội dung ưu tiên thực hiện nhằm quảng bá về những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giữ gìn văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Bộ trưởng bày tỏ hy vọng, qua triển lãm sẽ giới thiệu tới đông đảo công chúng các nội dung cốt lõi về sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc, tuyên truyền để người dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
Khai mạc triển lãm 'Văn hóa soi đường quốc dân đi' ảnh 2 Các đại biểu tham quan các tư liệu, hiện vật quý được trưng bày. Ảnh: VIẾT CHUNG
Triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được chuẩn bị công phu sẽ trưng bày, giới thiệu tới người xem 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với sáu nội dung chuyên đề theo dòng chảy văn hóa từ truyền thống tới hiện đại:

Chuyên đề thứ nhất, văn hóa Việt Nam trước năm 1930, giới thiệu khái quát sơ lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông.

Chuyên đề thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm tới di sản văn hóa của dân tộc của Bác Hồ kính yêu.

Chuyên đề thứ ba, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa, triển lãm tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng. Trong đó, có Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Khai mạc triển lãm 'Văn hóa soi đường quốc dân đi' ảnh 3 Triển lãm kéo dài từ ngày 16 đến 27-11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, trưng bày trực tuyến trên website của Trung tâm từ ngày 16-11 đến 31-12-2021. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chuyên đề thứ tư, văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chuyên đề thứ năm, văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước làm nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao trong nước cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Chuyên đề thứ sáu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, trưng bày ảnh, tư liệu và số liệu về Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm vừa qua. 

MAI AN

Tin cùng chuyên mục