Việt Nam và Thế giới

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao nông lâm nghiệp ASEAN

SGGP
Ngày 8-10, tại Hà Nội, hội nghị quan chức cấp cao nông lâm nghiệp ASEAN đã khai mạc để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN+3 (AMAF+3) lần thứ 18 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc lần thứ 6 về giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường mong muốn cộng đồng ASEAN sẽ cùng thảo luận và thống nhất về các vấn đề ưu tiên chung của khu vực liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN và Kế hoạch chiến lược hợp tác ASEAN về thực phẩm và nông lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2025.

Dự kiến, tại Hội nghị Bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40, các bộ trưởng sẽ xem xét và thông qua 23 kế hoạch hành động, hợp tác và các văn kiện, tài liệu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Tại Hội nghị Bộ trưởng AMAF và 3 nước đối tác (AMAF+3) lần thứ 18, Chủ tịch SOM-AMAF+3 (Việt Nam) sẽ trình bày báo cáo về các hoạt động hợp tác của ASEAN+3 trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp, đồng thời ký kết 3 biên bản ghi nhớ. Tại hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật lần thứ 6, đồng chủ tịch đầu mối ASEAN - Trung Quốc về hợp tác trong lĩnh vực SPS sẽ báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động hợp tác ASEAN - Trung Quốc và giới thiệu chương trình hành động năm 2019 - 2020 để hội nghị xem xét và thông qua.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục