Chính trị

Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

SGGPO
Sáng 7-5, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.
Trong buổi sáng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chương trình hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Tiếp đó, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đọc tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đọc tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, trên cơ sở phân tích bối cảnh tình hình đất nước với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác cán bộ trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ những tiền đề căn bản để cải cách tiền lương; đồng thời yêu cầu Trung ương tập trung thảo luận, từ đó thống nhất nhận thức về sự cần thiết, cấp bách và tính khả thi của việc tiến hành cải cách chính sách tiền lương lần này; xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; tập trung xem xét, quyết định những vấn đề mới, có tính cải cách, những chính sách, biện pháp có tính đột phá, khả thi cao để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 
Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cần trao đổi, thống nhất về chủ trương, chính sách, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong thời gian tới. Tập trung xác định, làm rõ những quan điểm, mục tiêu đổi mới; nội dung cải cách, nhất là các vấn đề như: Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; bảo đảm cân đối tài chính bảo hiểm xã hội trong dài hạn; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với bối cảnh, tình hình mới; tăng cường sự liên kết và hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội; kế thừa và phát triển nguyên tắc điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với tiền lương của người đang làm việc; rút ngắn điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu...  Chú ý đến cả khu vực công và tư; người đang làm việc và người đã nghỉ hưu; nơi có quan hệ lao động và nơi chưa có quan hệ lao động, nhất là đối với nông dân, người nghèo, người yếu thế trong xã hội…
Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị
Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  ảnh 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự hội nghị 
Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  ảnh 3 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đại biểu dự hội nghị
Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  ảnh 4 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA - TTXVN
Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục