Chính trị

Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

SGGPO
Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng.

Tin liên quan

Sáng 3-10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành Phiên khai mạc.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 1 Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng 3-10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Ảnh: VIẾT CHUNG
Theo chương trình làm việc, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 3 Quang cảnh Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 4 Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Ảnh: VIẾT CHUNG
Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 9-10.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục