Xã hội

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII

SGGP
Hôm nay 26-6, TPHCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020). Đây là dịp TPHCM tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ VI đến nay. 

Đồng thời biểu dương, khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn TP. 

Ngoài ra, đại hội sẽ đề ra phương hướng phong trào thi đua 5 năm tới, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại TPHCM. Đại hội cũng sẽ chọn những đại biểu tiêu biểu của TPHCM tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII với chủ đề “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo” có hơn 1.200 đại biểu, khách mời Trung ương, các địa phương và TPHCM tham dự. Trong số này có 670 gương điển hình tiên tiến đại diện cho các giới đồng bào, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. 

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục