Chính trị

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu

SGGP
Ngày 22-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc. 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, biểu dương những thành tựu mà tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đồng chí yêu cầu Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới phải tiếp tục giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; chú trọng chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục