Chính trị

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025

SGGP
Ngày 26-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương.Ảnh: nhandan

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương.Ảnh: nhandan

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đề nghị Hải Dương khẩn trương hoàn thành quy hoạch giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính (công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại).

Chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả nhất; quan tâm xây dựng đời sống, môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân; tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với phát triển khoa học và công nghệ; từng bước xây dựng “công dân điện tử” thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới. 

Ngày 26-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bế mạc

Sau 2 ngày làm việc chính thức, ngày 26-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bế mạc. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, sinh năm 1965, quê Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ mới. 

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục