Giáo dục

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Lịch sử và tiếng Anh vẫn là 2 môn có điểm thi thấp nhất ​

SGGPO
Điểm thi môn Lịch sử vẫn thấp nhất (số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 52.03%), tiếp đến là môn tiếng Anh (số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 40.27 %). 

Tin liên quan

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: QUANG PHÚC

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: QUANG PHÚC

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và các Sở GD-ĐT công bố vào 0 giờ ngày 26-7.

Bộ GD-ĐT cũng đã công bố báo cáo kết quả phân tích phổ điểm thi THPT năm 2021.

Cụ thể, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2021 cho thấy, có 980,876 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.61 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170.802 (chiếm tỷ lệ 17.41%).

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2021 cho thấy, có 978,027 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 172 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.915 (chiếm tỷ lệ 12,06%).

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Lịch sử và tiếng Anh vẫn là 2 môn có điểm thi thấp nhất  ​ ảnh 1 Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: QUANG PHÚC

Với môn Vật lý của cả nước năm 2021, có 346,404 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lý, trong đó điểm trung bình là 6.56 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 25 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45.239 (chiếm tỷ lệ 13.06%).

Môn Hoá học, có 348.046 thí sinh tham gia thi bài thi Hoá học trong đó điểm trung bình là 6.63 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 58 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56.756 (chiếm tỷ lệ 16.31%).

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2021 cho thấy, có 342.604 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 5.51 điểm, điểm trung vị là 5.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 75 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 (chiếm tỷ lệ 34.52%).

Với môn Lịch sử của cả nước năm 2021, có 637.005 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 4,97 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỷ lệ 0.08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm tỷ lệ 52.03%).

Môn Địa lý, có 631.137 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lý, trong đó điểm trung bình là 6.96 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm tỷ lệ 4.63%.

Môn Giáo dục công dân có 534.123 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8.37 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 29 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.321 (chiếm tỷ lệ 1%).

Môn tiếng Anh có 866.993 thí sinh tham gia thi bài thi tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.84 điểm, điểm trung vị là 5.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 144 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 349.175 (chiếm tỷ lệ 40.27 %)

Như vậy có thể thấy, điểm thi môn Lịch sử vẫn thấp nhất (số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 52.03%), tiếp đến là môn tiếng Anh (số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 40.27 %). Môn Giáo dục công dân đạt điểm cao nhất với số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chỉ chiếm tỷ lệ 1%. Kết quả này không thay đổi so với những năm gần đây.

Cũng theo thống kê, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, cả nước có 24.555 điểm 10 ở 9 môn thi, nhiều gấp 4,2 lần năm ngoái, riêng môn tiếng Anh nhiều gấp 19 lần. Môn Giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất (18.680, vượt xa mức 4.163 của năm ngoái).

Bài thi có số điểm 10 nhiều thứ hai là Ngoại ngữ với 4.582, trong đó riêng môn tiếng Anh khoảng 4.300, nhiều gấp 19 lần so với năm 2020. Việc có nhiều điểm 10 tiếng Anh đã được dự báo từ trước do đề thi được đánh giá dễ.

Các môn thi khác tăng điểm 10 là Sinh học với 582 bài, nhiều hơn năm ngoái 460 bài. Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên cả nước chỉ có 3 điểm 10. Trong khi đó, số điểm 10 ở môn Toán, Hóa học, Lịch sử và Địa lý giảm so với năm ngoái.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ công bố kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với điểm học bạ lớp 12.

Sau khi các Hội đồng thi công bố điểm thi, bắt đầu từ ngày 26-7 đến 5-8 là thời gian nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Phúc khảo bài thi (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 16-8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 có gần 981.800 thí sinh dự thi.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục