Thông tin kinh tế

Kết nối ngân hàng hỗ trợ vốn đến doanh nghiệp

Ngày 29-6, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Hepza) phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) trên địa bàn TPHCM. 

Kết nối ngân hàng hỗ trợ vốn đến doanh nghiệp

Theo ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Hepza, hiện TPHCM có 17 KCX-KCN đang hoạt động, bao gồm 3 KCX và 14 KCN. Tính đến tháng 6, có 1.669 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,27 tỷ USD.

Trong đó, dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 547 dự án với vốn đăng ký là 6,87 tỷ USD; dự án có vốn đầu tư trong nước là 1.122 dự án với vốn đăng ký 97.136 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều phục hồi và từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo ông Hứa Quốc Hưng, hiện nhu cầu sử dụng các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để tái phục hồi và mở rộng sản xuất của doanh nghiệp là rất lớn, nhưng việc tiếp cận với các nguồn vốn này còn nhiều hạn chế.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cho biết, trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Chính phủ, trong năm 2022, ngành ngân hàng trên địa bàn TPHCM, trong đó có 13 ngân hàng đã đăng ký tham gia gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp 424.280 tỷ đồng với lãi suất áp dụng tối đa không quá 4,5%/ năm đối với cho vay ngắn hạn VND và xoay quanh mức 9%/ năm đối với cho vay trung dài hạn. Ngoài ra, còn có các hình thức hỗ trợ khác như giảm lãi suất khoản vay cũ, tăng hạn mức cho vay, cơ cấu lại kỳ hạn nợ...

Dịp này, 20 doanh nghiệp trong các KCX-KCN đã thực hiện việc ký kết mới, tái ký kết các khoản tín dụng với 4 Ngân hàng thương mại. Tổng trị giá ký kết khoảng 4.663 tỷ đồng.

K.MINH

Tin cùng chuyên mục