Xã hội

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật

SGGPO
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký văn bản số 906/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (chương trình) năm 2023, điều chỉnh chương trình năm 2022.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Thông báo kết luận nêu rõ, UBTVQH thống nhất đổi tên và mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thành dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Về các dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng văn bản báo cáo UBTVQH, Quốc hội về kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về các dự án luật này.

UBTVQH nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp.

Bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình tại một kỳ họp.

Bổ sung 5 dự án, bao gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.

Lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp Quốc hội (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6).

Chưa bổ sung dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) vào chương trình năm 2022 vì còn nhiều nội dung chính sách chưa được làm rõ; đề nghị Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị kỹ hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tính khả thi để sớm trình UBTVQH xem xét, quyết định việc bổ sung vào chương trình.

Về chương trình năm 2023, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 đối với 6 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, bao gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 đối với 6 dự án luật, bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 đối với 2 dự án luật, bao gồm: Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các luật khác có liên quan để sửa đổi, bổ sung điều chỉnh những quy định cần thiết về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm, chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để trình UBTVQH xem xét, quyết định bổ sung vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023) và thông qua trong năm 2023. Bên cạnh đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ có báo cáo bổ sung tổng hợp các tờ trình của Chính phủ báo cáo Quốc hội, đồng thời giải trình, làm rõ các vấn đề được UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội nêu trong quá trình cho ý kiến, thẩm tra về dự kiến chương trình.

Theo đề án Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, sau khi trình Quốc hội dự kiến chương trình năm 2023, điều chỉnh chương trình năm 2022 còn 97/137 nhiệm vụ lập pháp cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục