Chính trường thế giới

Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ

Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 1
Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 2
 
Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 3
Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 4
Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 5
Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 6
Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 7
 
Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 8
Joe Biden - Con đường đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ ảnh 9

Tổng hợp: TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục