Tin nóng trong ngày

Internet vạn vật là cuộc cách mạng về chính sách và công nghệ

SGGPO
Internet vạn vật (IoT) đang có những tác động sâu rộng, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao trình độ, năng lực sản xuất và cạnh tranh của chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra sự thay đổi lớn về mô hình kinh doanh bền vững và đồng thời là cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 
IoT được coi là cuộc cách mạng về chính sách và công nghệ, thúc đẩy nâng cấp mạnh mẽ các ngành sản xuất, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng xã hội thông minh. Đi đôi trong những vấn đề then chốt của phát triển IoT cần phải đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng với yêu cầu tiếp cận mới về an toàn dữ liệu khi các thiết bị kết nối với nhau rộng khắp, các thiết bị từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.

ĐÌNH DƯ

Tin cùng chuyên mục