Thế giới

IMF cải cách điều kiện vay ưu đãi hỗ trợ các nước nghèo

SGGP

Ban điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông qua một loạt cải cách chính sách về điều kiện cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ các nước thu nhập thấp phục hồi kinh tế sau đại dịch.

IMF cho biết những cải cách này nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu của các nước thu nhập thấp trong trung hạn, đồng thời tiếp tục cung cấp các khoản vay ưu đãi với lãi suất 0%. Trọng tâm của cải cách là tăng 45% giới hạn cho vay thông thường để các nước nghèo có khả năng tiếp cận nguồn tài chính ưu đãi.

Ban điều hành IMF cũng đã thông qua chiến lược tài trợ 2 giai đoạn để trang trải chi phí cho vay ưu đãi liên quan đến đại dịch và hỗ trợ tính bền vững của Quỹ Ủy thác tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (PRGT).

Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, IMF cung cấp hỗ trợ tài chính cho 53 trong số 69 quốc gia có thu nhập thấp đủ điều kiện, với khoảng 14 tỷ USD được giải ngân dưới dạng các khoản vay lãi suất 0% từ PRGT.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục