Tự giới thiệu

Huyện Kon Rẫy chủ động, sáng tạo trong cải cách hành chính

SGGP
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, công dân không phải đi lại nhiều lần. Những kết quả trên là nhờ sự chủ động, sáng tạo trong cải cách hành chính mà huyện Kon Rẫy đang áp dụng.

Người dân đến bộ phận một cửa xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy làm thủ tục hành chính

Người dân đến bộ phận một cửa xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy làm thủ tục hành chính

Sáng tạo trong cải cách hành chính

Một người dân huyện Kon Rẫy cho biết ở huyện, việc làm hồ sơ đều được cán bộ giải quyết rất nhanh mà không cần phải qua “cò”, hay “quen biết người này người kia”. Để chứng thực, trong vai một người dân, chúng tôi đến bộ phận một cửa của huyện Kon Rẫy để ghi nhận. Tại đây, các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai trên tường. Rất nhiều người cũng đang có mặt để giải quyết hồ sơ về hộ tịch, đất đai, xây dựng…

Khi có người dân đến, một cán bộ trực ra hỏi han về nội dung cần giải quyết, sau đó hướng dẫn người dân đến các phòng ban. Những đơn vị này tiếp nhận rồi giải đáp, yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc viết phiếu hẹn cho người dân. Tất cả các thủ tục đều giải quyết nhanh chóng mà không hề gây phiền hà cho dân. 

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND huyện Kon Rẫy, những năm qua, huyện rất quan tâm đến công tác cải cách hành chính nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động; góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

Để đạt được mục tiêu, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hoàn thành kế hoạch đề ra; nghiêm túc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính theo quy định, trong đó gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chậm niêm yết, công khai không đầy đủ, thiếu chính xác các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, người lao động…

Để triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện đã bố trí 8 cán bộ, công chức kiêm nhiệm do Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lý, theo dõi chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ phiếu hẹn, phiếu chuyển hồ sơ đến sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết. Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã bố trí 8 cán bộ, công chức kiêm nhiệm.

UBND huyện cũng ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định; 100% các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đã xây dựng và áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị mình. Các phần mềm chuyên ngành đang được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sử dụng có hiệu quả như: Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước, quản lý hộ tịch, kế toán, quản lý người có công…

Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo cho sự hiệu quả của cải cách 

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các xã, thị trấn và mang lại nhiều kết quả. Cụ thể, theo UBND huyện Kon Rẫy, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, công dân không phải đi lại nhiều lần, thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức nắm bắt khi có nhu cầu liên hệ công tác.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị đã có những thay đổi tích cực, đã triển khai thực hiện nghiêm việc đeo thẻ công chức khi thực thi công vụ, quản lý và kiểm tra việc thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức; các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, giải quyết công việc đảm bảo đúng quy trình, đúng thẩm quyền.

Sau khi triển khai thực hiện, đến nay 100% cơ quan hành chính của huyện đã thực hiện tự chủ theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7-10-2014 của Chính phủ; 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ; 100% các cơ quan thuộc UBND huyện đã xây dựng và áp dụng quy trình ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Trong  khi đó, UBND huyện Kon Rẫy cũng đã ban hành kế hoạch triển khai đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019.

Theo đó, kế hoạch có mục tiêu thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công chức, công vụ với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; phấn đấu giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phấn đấu năm 2019, các dự án đầu tư triển khai đúng tiến độ, không có dự án ảnh hưởng đến môi trường, an ninh và đều mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Để thực hiện được như kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị xác định cải cách thủ tục hành chính và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp là lĩnh vực trọng tâm đột phá của năm 2019.

“Những cải cách về thủ tục hành chính mà huyện triển khai, tất cả đều hướng đến việc xây dựng một nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Huyện lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá sự hiệu quả trong cải cách hành chính, qua đó sẽ không ngừng cải cách đổi mới để phục vụ tốt nhất cho người dân”, ông Cường nhấn mạnh.

SÔNG HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục