Đầu tư

Huy động nguồn lực đầu tư để phát triển về hướng Đông

SGGP
Tổ công tác thực hiện đề án số 03 của Tỉnh ủy Bến Tre về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030, đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần hiện thực hóa đề án phát triển về hướng Đông của Bến Tre.

Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại các huyện ven biển ở Bến Tre

Nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại các huyện ven biển ở Bến Tre

Huy động tài lực, vật lực

 Theo Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các dự án đầu tư hạ tầng thủy lợi đang được đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, có 326 doanh nghiệp (DN) và 198 đơn vị trực thuộc thành lập mới, đạt 40,75% kế hoạch năm với vốn đăng ký trên 2.800 tỷ đồng, tăng 30,92% về số DN và bằng 75,56% về vốn đăng ký so cùng kỳ; thành lập mới 11 HTX, đạt 73,3% kế hoạch, 52 tổ hợp tác, đạt 104% kế hoạch. Tính từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 742 DN thành lập mới, đạt 14,84% chỉ tiêu 2021-2025 (thành lập mới 5.000 DN, 100 DN dẫn đầu); thành lập mới 20 HTX, đạt 26,67% chỉ tiêu 2021-2025 và 87 tổ hợp tác, đạt 58% chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025.

Tình hình thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 81,31% so cùng kỳ, đạt 49,12% dự toán địa phương phấn đấu; lũy kế từ 2021 đến nay đạt 24,2% chỉ tiêu 2021-2025 (kế hoạch 35.000-40.000 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư triển toàn xã hội huy động đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so cùng kỳ, đạt 45,9% kế hoạch năm; từ năm 2021 đến nay đạt 30.000 tỷ đồng, đạt 23,31% chỉ tiêu (kế hoạch 130.000-140.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đang được tập trung triển khai, làm cơ sở pháp lý cho công tác xúc tiến thu hút đầu tư và giao đất, cho thuê đất với các dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời rà soát, đề xuất cơ chế khai thác quỹ đất, đặc biệt quỹ đất 2 bên các tuyến đường giao thông có quy mô lớn để tạo quỹ đất sạch.

Thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Bến Tre (2022-2023) để đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái; hoàn thành đánh giá giai đoạn 1 đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre và đang thực hiện đánh giá nhiệm vụ giai đoạn 2. 

Tại huyện Thạnh Phú, 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách ước trên 37 tỷ đồng, đạt 55,98% so với dự toán tỉnh giao, đạt 53,34% dự toán huyện giao và bằng 100,3% so với cùng kỳ. Huyện cũng đang kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng để đầu tư cho vùng mang tính đồng bộ và khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển. Hiện nay, cảng cá có tổng diện tích để bố trí cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ 21.087m² và đã có 8 cơ sở đầu tư hoạt động trong cảng, tổng diện tích 20.890m².

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, có 166 đoàn nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư với tỉnh Bến Tre, hỗ trợ 628 lượt nhà đầu tư/doanh nghiệp, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 dự án trong nước, vốn đăng ký trên 318 tỷ đồng, bằng 5,16% so cùng kỳ, đạt 3,98% kế hoạch; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án (15 FDI và 14 trong nước), trong đó 1 dự án FDI giảm vốn đầu tư 445.000 USD; thu hồi/chấm dứt 3 dự án trong nước.

Mở rộng không gian biển

 Bến Tre là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của tiểu vùng phía Đông - Bắc và trục hành lang kinh tế đô thị ven biển Đông, kết nối trung tâm vùng ĐBSCL ra biển, đóng vai trò cầu nối trên hành lang ven biển các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với mục tiêu phát triển tỉnh Bến Tre theo hướng nhanh, toàn diện, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển ở mức khá của cả nước (tốp 30) dựa trên thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư để mở rộng không gian phát triển tỉnh về hướng Đông gắn với kinh tế biển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, tỉnh xác định phát triển về hướng Đông là động lực phát triển kinh tế của tỉnh, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế mặt biển, bờ biển và kinh tế biển. Tỉnh đã có chỉ đạo các ngành đưa nội dung lấn biển (mở rộng không gian về phía biển) vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tổng diện tích khu vực lấn biển của tỉnh là 50.000ha, bao gồm: khu vực huyện Thạnh Phú 15.000ha, huyện Ba Tri 14.000ha, huyện Bình Đại 21.000ha. Các bộ, ngành trung ương cũng đã đưa nội dung này vào quy hoạch của quốc gia.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh nêu quyết tâm và liên kết vùng phải trở thành quan điểm chỉ đạo, chiến lược dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển giữa tỉnh Bến Tre với các tỉnh tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL là Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, liên kết 4 tỉnh An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và liên kết với Kiên Giang, Cà Mau trong phát triển kinh tế biển.

PHAN HUY

Tin cùng chuyên mục