Xã hội

Huy động hiệu quả nguồn lực tài chính từ địa phương

SGGP
Quân khu 7 đã huy động hiệu quả nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân để thực hiện các chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513 của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã nêu cao mối đoàn kết, thống nhất; khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác tài chính; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý tài chính, sử dụng ngân sách và phát huy tinh thần “chủ động sáng tạo”, “tự lực, tự cường”, huy động mọi nguồn lực để xây dựng lực lượng vũ trang quân khu theo hướng chính quy, tinh gọn, mạnh.

Quân khu 7 đã huy động hiệu quả nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân để thực hiện các chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, như: xây dựng đường tuần tra biên giới và công trình chiến đấu chốt dân quân thường trực biên giới đất liền; gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số; huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo…

THU CÚC

Tin cùng chuyên mục