Môi trường

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

SGGP
Bộ TN-MT vừa có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ban ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Theo đó, tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, các địa phương, đơn vị phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch. Đẩy mạnh công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đặc biệt, các địa phương cần đẩy mạnh kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Bộ TN-MT cũng yêu cầu, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng hàng hóa, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân… trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục