Cơ quan trả lời

Hưởng trợ cấp thương tật

SGGP
* Tôi nghỉ việc vào năm 1983 và được hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động dài hạn theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 8-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng. 

Trước đó, tôi bị thương trong thời gian ở quân đội, được ngành LĐTB-XH cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi thương binh, xác định tôi có tỷ lệ mất sức lao động do bị thương là 29%; thời gian được hưởng chế độ trợ cấp thương tật từ ngày 1-1-1995, số tiền trợ cấp thường xuyên là 90.480 đồng. Như vậy, tôi được hưởng thương tật kể từ thời gian nào là đúng?

Bà NGUYỄN THỊ TÂM (điện thoại 090 818 0646)

* Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM: Thời điểm được hưởng trợ cấp đối với thương binh cũng như đối với các đối tượng chính sách có công khác căn cứ theo quy định tại thời điểm được xác nhận. Thời điểm kể từ tháng 1-1995, bà Nguyễn Thị Tâm được giải quyết trợ cấp theo quy định tại Điều 29 Nghị định 28/CP ngày 29-4-1995 của Chính phủ; theo đó “Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng trợ cấp thương tật từ ngày hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật”.

Trường hợp của bà Tâm được hội đồng giám định y khoa khám kết luận trong năm 1995, nên được hưởng trợ cấp từ ngày 1-1-1995 là đúng theo quy định.

MẠNH HÒA (ghi)

Tin cùng chuyên mục