Chính trị

Hướng tiến công Đông Nam góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975

SGGPO
Ngày 28-4, tại tỉnh Đồng Nai, nhân kỷ niệm 46 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.

Theo đó, Hội thảo đã có 14 tham luận chính thức và 2 tham luận dự bị đóng góp ý kiến làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng chiến lược của Hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Hướng tiến công Đông Nam góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 ảnh 1 Các đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Hội thảo sẽ là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Kết quả của Hội thảo góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Đồng Nai nêu cao tinh thần, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Hướng tiến công Đông Nam góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 ảnh 2 Đoàn chủ tịch điều hành buổi Hội thảo
Cách đây 46 năm, thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã mở đòn tiến công hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh và giành được thắng lợi quan trọng, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng Sài Gòn - Gia Định, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Cùng với thời gian, giá trị của thắng lợi trên hướng Đông Nam Chiến dịch Hồ Chí Minh ngày càng được khẳng định, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục