Kinh tế

Hướng đến việc nộp thuế qua app

SGGP
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, đến nay ngành thuế đã đạt gần 100% doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế bằng phương thức điện tử.

Cụ thể đã có 838.787 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,7%). Về nộp thuế điện tử, có 55 ngân hàng thương mại phối hợp với cơ quan thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với hơn 832.800 doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử.

Về hoàn thuế, đã có 7.654 trong số 7.855 doanh nghiệp hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 97,4%.

Tuy nhiên, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu giãn cách, hạn chế tiếp xúc giữa cán bộ thuế với người nộp thuế, Tổng cục Thuế đang triển khai phần mềm khai, nộp thuế qua ứng dụng (app) trên điện thoại di động.

Cụ thể là xây dựng phiên bản ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động nền tảng iOS, Android để hỗ trợ cá nhân cài đặt và sử dụng.

Bên cạnh việc hỗ trợ các chức năng đã cung cấp trên hệ thống thuế điện tử qua nền tảng web, nay Etax mobile sẽ cung cấp các dịch vụ nâng cao hỗ trợ cho cá nhân nộp thuế điện tử thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng...

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục