Người tiêu dùng thông minh

Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

SGGP
Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn là đặc biệt quan trọng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (Citenco) đang tích cực triển khai, phổ biến hướng dẫn tới người dân trên địa bàn TPHCM. 

Cụ thể, Citenco vừa phối hợp với Hội LHPN phường 7, quận 8 (TPHCM) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn cho cán bộ các đoàn thể, đại diện chi bộ các khu phố trên địa bàn.

Tại chương trình, Citenco đã hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số 09/2021 của UBND TPHCM về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý CTRSH trên địa bàn. Qua đó giúp cán bộ các đoàn thể, đại diện chi bộ các khu phố hiểu rõ hơn về hiện trạng phát sinh CTRSH tại TPHCM; cách thức và lợi ích của việc phân loại CTRSH... Để mọi người hiểu rõ hơn, trong khuôn khổ chương trình, Citenco đã tổ chức trò chơi phân loại CTRSH bằng rác thật.

ANH THY

Tin cùng chuyên mục