Chính trị

Hướng dẫn cán bộ, công chức TPHCM giải quyết hồ sơ của dân tại nhà

SGGPO
Các sở ngành, quận huyện trên địa bàn TPHCM được yêu cầu chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp để tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết công việc cho người dân. Các giải pháp trên không được áp dụng đối với các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước.

Ngày 1-4, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền Thông (TT-TT) TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết, Sở TT-TT đã có hướng dẫn các sở - ngành, quận - huyện áp dụng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin khi bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà.

Hướng dẫn cán bộ, công chức TPHCM giải quyết hồ sơ của dân tại nhà ảnh 1 Giao diện của một trang web để cán bộ, công chức, viên chức TPHCM làm việc tại nhà
Theo đó, đối với công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản thì cần thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản. Đồng thời, sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc (không được sử dụng thư điện tử cá nhân).

Trong nội bộ cơ quan khi cần tổ chức các cuộc họp thì chọn giải pháp họp trực tuyến thông qua các ứng dụng hiện có. Khi các cán bộ, công chức, viên chức cần trao đổi thông tin trong xử lý công việc thì trao đổi qua thư điện tử công vụ hoặc sử dụng kênh kết nối của thành phố.

Ngoài các giải pháp trên, các sở ngành, quận huyện chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp để tổ chức triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Sở TT-TT lưu ý, các giải pháp trên không được áp dụng đối với các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước.

Trước đó, đề cập đến Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phải thay đổi phương thức làm việc để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công việc theo kế hoạch được duyệt.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị phải bố trí lãnh đạo trực cùng số người làm việc tại cơ quan, đơn vị nhưng không quá 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức (trừ một số trường hợp đặc biệt). Ngoài ra, TPHCM cũng tạm ngừng giải quyết những hồ sơ trực tiếp và chỉ giải quyết các hồ sơ qua mạng, trừ những trường hợp khẩn cấp. 

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục