Thị trường - chính sách

Huawei được trao chứng nhận tín nhiệm về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm của Singapore (IMDA) vừa trao chứng nhận Tín nhiệm Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection Trustmark Certification - DPTM) cho Huawei International Pte.Ltd tại Singapore. 

Chứng nhận Tín nhiệm Bảo vệ Dữ liệu

Chứng nhận Tín nhiệm Bảo vệ Dữ liệu

Chứng nhận DPTM được cấp cho các doanh nghiệp có chương trình bảo vệ dữ liệu hoàn toàn tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Singapore (PDPA). DPTM của Singapore được xem là mô hình quản trị dữ liệu cá nhân xuyên biên giới hàng đầu thế giới dựa trên công cụ pháp lý dành cho khu vực tư nhân. 

Đến nay, chỉ có hơn 80 công ty được cơ quan đánh giá trao chứng nhận uy tín này, khẳng định cơ chế và biện pháp thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các bên liên quan.

Chứng nhận DPTM là minh chứng cho thấy tổ chức uy tín IMDA công nhận các giải pháp đúng đắn và thực thi trách nhiệm giải trình đầy đủ của Huawei trong mọi hoạt động bảo vệ dữ liệu liên quan đến việc thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin.

Ông Foo Fang Yong, Giám đốc điều hành của Huawei International cho hay: “Chứng nhận Tín nhiệm Bảo vệ Dữ liệu khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư. Chúng tôi luôn cẩn trọng và tuân thủ tất cả các luật và quy định về quyền riêng tư lẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân ở mọi quốc gia tài phán mà chúng tôi hoạt động, đồng thời thực hiện các yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư vào mọi quy trình kinh doanh hàng ngày của mình”.

KIM THANH

Tin cùng chuyên mục