Môi trường

Hợp tác xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế

SGGP
Ngày 16-11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đã ký kết hợp tác về việc xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Ảnh minh họa: CAO THĂNG

Ảnh minh họa: CAO THĂNG

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ thu gom, phân loại và xử lý sơ bộ chất thải có thể tái chế. Các bên sẽ xây dựng mạng lưới với các nhà tái chế để phát triển mô hình tái chế chất thải. Về lâu dài, kiến nghị thực hiện chính sách tạo cơ chế khuyến khích và điều kiện thị trường thuận lợi cho chất thải có thể tái chế. Đồng thời, mở rộng truyền thông về phân loại rác tại nguồn đến các hộ gia đình và những người thu gom rác độc lập.

MINH XUÂN

Tin cùng chuyên mục