Nông nghiệp

Hợp tác toàn diện giữa JICA và VASS

SGGP
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Văn phòng Việt Nam vừa ký kết nhằm hợp tác toàn diện vì sự phát triển của Việt Nam. 

Nông dân trồng bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre

Nông dân trồng bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre

Theo đó, JICA Việt Nam và VASS cùng phối hợp để đóng góp cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (SEDS 2021-2031); Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh (P-SEDP 2021-2025) của tỉnh Bến Tre và Hà Giang; nghiên cứu về các nước mới nổi ở châu Á. JICA Việt Nam cung cấp các hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy sự phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu thời gian tới giữa VASS và Viện Nghiên cứu JICA.

Hơn 9 năm qua, VASS và JICA đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ việc soạn thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (SEDS 2011-2020) và hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong việc xây dựng mô hình chính sách đổi mới nhằm phát triển và thúc đầy đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục